China

China:

Sichuan Jinyuan Property Management Engineering Co.,Ltd

102#Unit 2,Building 16,Shangjinyiyuan No.166,Shangjin Road,

West High-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, China

Mobile:+86 18086834758

           +86 15208163133